Els pacients

Els nostres pacients normalment solen patir els següents símptomes i molèsties. Aquest apartat és important perquè la major part dels pacients en un principi atribueixen els símptomes a qualsevol altre cosa.

Els símptomes més freqüents són:

– Dolor a la musculatura de la cara, boca i coll.

– Dificultat per a obrir la boca. Sorolls a las articulacions de la boca (menjant, parlant, al badallar, etc…).

Per altra banda, són freqüents les cefalees (mals de cap) a la zona dels polses (sienes). Poden aparèixer dolors dentals, a la gola i oïda. Davant dolor, sorolls o taponaments de oïdes en els que l’especialista descarta un problema de oïda, és molt probable que l’origen sigui a nivell de sistema masticatori.

Etiologia (causes)

La majoria de problemes del sistema masticatori són de tipus muscular i la causa més freqüent és el bruxisme (hábit d’apretar excessivament les dents sense un objectiu funcional); pot ser cèntric (apretar les dents sense lliscar) o excèntric (apretar i lliscar les dents fent soroll).
En el bruxisme juga un paper important l’estat psicoemocional (stress…) però hi ha una sèrie de factors que ho potencien: les parafuncions linguals (funcionamient incorrecte de la llengua), la mala postura corporal i la mala oclusió dental.
Altres causes de disfunció craniomandibular poden ser traumatismes directes a les articulacions de la boca, traumatismes indirectes (síndrome de la fuetada) cervical en accidents de tràfic, falta de peces dentals, tractaments dentales de llarga duració, malformacions articulars, etc…